ubytovací řád

Vážení hosté,

jsme velice rádi, že jste si ke svému pobytu vybrali právě maringotku BOODU. Věnujte prosím chvíli k přečtení „Ubytovacího řádu“, ve kterém najdete vše potřebné k bezproblémovému pobytu a používání zařízení a vybavení maringotky. 


Ubytovací řád:

(ve smyslu ustanovení § 754 Občanského zákoníku)

Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý ubytovaný, který je na maringotce ubytován. Všichni ubytovaní jsou povinni se seznámit s ubytovacím řádem.

1.  Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

2.  Host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny vč. jejich vybavení. Užívat pronajatou maringotku může jen počet nahlášených osob. Zákaz pobývání nenahlášených osob.

3.   Nástup na pobyt je v den příjezdu od 14:00 hod., uvolnění maringotky v den odjezdu nejpozději do 12.00 hod. Čas dřívějšího příjezdu a odjezdu je možný po telefonické domluvě. 

4.  K dispozici jsou klíče k maringotce. Ztráta klíče od maringotky je zpoplatněna cenou 100 Kč.

5. Hosté ručí za vybavení a inventář maringotky. Pokud dojde k poškození majetku pronajímatele, je host povinen škodu neprodleně nahlásit a uhradit náklady se škodou spojené. 

6. Maringotka je vytápěna pomocí kamen určených pouze na dřevo a brikety. 

7. Elektrická energie je do maringotky dovedena pomocí autobaterie. Výdrž baterie není zaručena na celou délku pobytu. 

8. Uvnitř maringotky je přísný zákaz kouření a pobyt zvířat možný pouze po telefonické domluvě, dále platí zákaz manipulování s otevřeným ohněm ve všech vnitřních prostorách maringotky (výjimkou je využívání svíček, kdy je třeba dbát zvýšené opatrnosti a zamezit případnému vzniku požáru) . V případě požáru haste hasicím přístrojem, který je v maringotce k dispozici pod policí za vstupními dveřmi.  

9. Campingový vařič je k dispozici pro hosty společně s plynovou kartuší. Je třeba jej používat přesně dle návodu a po vaření vyjmout plynovou kartuši ven z vařiče. 

10. Celkový úklid je zahrnut v ceně. Nicméně Vás prosíme o základní běžný úklid po ukončení pobytu (umyté nádobí, gril,…)

11. Uvnitř maringotky se přezouváme.

12. Chtěli bychom Vás požádat, abyste se k celému objektu a všemu, co k němu náleží, chovali tak, aby i po Vašem odjezdu mohli další hosté užívat veškeré zařízení v plném rozsahu.

13. Uhrazením ceny pobytu objednatel(é) prohlašují, že byli s tímto provozním a ubytovacím řádem seznámeni a budou ho plně respektovat.

Přejeme Vám příjemný pobyt a spoustu pěkných zážitků.

 

zajímá vás něco, co jste se zde nedočetli?

kontaktujte nás

Telefon: +420 774 894 097

Email: maringotkabooda@gmail.com

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno